+36 34/586-114 info@gottwald.hu

Elnyert Pályázatunk

Pályázati adatok

A projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése a Gottwald Kft.-nél

Azonosítószáma: GINOP-5.3.2-16-2016-00148

Elnyert támogatási összeg: 14.932.993,- FT

A támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2017. május 24-2018.május 23.

A projekt tartalmának bemutatása:

A GINOP-5.3.2-16 – A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál konstrukció célja a munka és a magánélet összehangolását megteremtő megoldások lehetővé tétele.

8 munkakör átalakítása valósul meg a projekt keretében, amelyben az érintett munkavállalók száma 17 fő, ebből a pályázati kiírás szerint 7 fő hátrányos helyzetű munkavállalónak számít. Az átalakítás és az átszervezés nem jár létszámcsökkenéssel.

Eszközbeszerzés keretében olyan laptopok és hozzátartozó szoftverek, beszerzése történik meg, melyekkel feladataikat kötetlenül, rugalmasan, távolról is el tudják látni az átalakításban érintett munkavállalók.

A rugalmas formák bevezetése 1éves projekt keretében valósul meg. A munkahelyi mentor szerepét Simon-Révész Renáta tölti be. Az újfajta munkarendhez teljesítménymérési és -értékelési rendszer kerül kialakításra.

A rugalmas foglalkoztatási forma monitorozását igény- és elégedettségmérés felvételével kívánják mérni, mivel indokolt az igények és az átalakítások beválásának követése. A csoportos változáskezelés tréning segítségével feldolgozzák a változásokat és segítik az új munka-magánélet egyensúly kialakítását.

A belső kommunikációnál felmerülő anomáliák megoldására kommunikációs képzést terveznek megvalósítani. A munkatársak és a vezetők esetében is megjelenik a munkahelyi stressz, erre technikákat stresszkezelési tréning keretében terveznek elsajátítani. Az együttműködés fejlesztési tréning segítségével a szervezeten belüli kohézió, egységesség megerősítését tervezik megvalósítani, ami az egyének, munkacsoportok közötti munkavégzés és információáramlás hatékonyságát is javíthatja.

A szervezetfejlesztési projektek sikerességének egyik kulcsa a vezetői támogatás, elköteleződés. Vezetőképzés és coaching keretében foglalkoznak vezetői tudatosság fejlesztésével az irányításban, ellenőrzésben, delegálásban és a bizalom építése érdekében.